Custom Categories: Hizmetlerimiz

Taze Beton Basınç Deneyi

Numune alma talebi, beton firması, beton döküm saati, metrajı ve dökülecek yapı elemanını içerecek şekilde en az bir gün önce tarafımıza bildirilir. Laborantlarımız, belirtilen saatte şantiyeye intikal ederek TS 500 standardına uygun olarak her 100 m³ beton hacmi için 1 takım (6 adet 150 mm küp) taze beton numunesi alarak tutanağı deneyi talep eden firma […]

Filiz-Bulon Çekme

Bilindiği üzere yoğun olarak bina güçlendirme işlerinde yapılan ve mevcut betona çubuk demir filizinin kimyasal ankraj yolu ile ankre edilmesi işlemine filiz ekme denmektedir. Donatı çubuğunun betonla aderansı yük aktarımı esnasında büyük önem taşımaktadır. Şantiyede yapılan filiz çekme testinde, ekilen filizin betonla aderansının yeterli olup olmadığı test edilir ve laboratuvarda raporlanır. Bu deney, her çap […]

Donatı Tespiti

Betonarme elamanlarla donatı sayımı Proceq Profometer 5+ marka donatı tarama cihazı ile betonarme elemanlardaki demir donatı adet ve çapları, etriye aralıkları ve paspayı kalınlığı tayin edilir.Bulunan değerler raporlanır.

Slump Deneyi

Betonun kıvam sınıfını belirlemek için yapılan bir deney. çökme deneyi olarak da bilinir, bu deneyde slump konisi kullanılır. Bu koni, betonla 3 seferde doldurulup, her seferde beton 25 defa şişlenerek iyice yerleştirilir. aslında bu şişleme sayısı, standartların öngördüğü bir rakam olup, beton sınıfına göre +5 değiştirilebilir. Bu işlemden sonra slump konisi, 5 saniye içerisinde, hafif […]

Demir Çekme Deneyi

Çekme deneyi nedir, nasıl yapılır? Şantiyelerden, TS 708 standardına göre her çaptan her 90 tonluk sevkiyata ait 1 takım (3 adet) donatı çeliği numunesi alınır ve tutanağı deneyi talep eden firma elemanı tarafından imzalanır. Numuneler 100 cm. boyunda kesilmiş olarak laborantımıza teslim edilir. Numuneler laboratuarımızda boyutlandırılarak teste tabi tutulur, kütle, akma-çekme dayanımları ve uzama yüzdesi tayin edilerek […]

Test Çekici Deneyi

Yüzey sertliği yoluyla beton dayanımının tayini deneyidir. Test çekici betonarme elemanın yüzeyine vurularak geri tepme değerleri cihazın üzerindeki göstergeden okunur. Her test yüzeyi için 10 okuma yapılır. Betonun yaşına göre değişen katsayılar kullanılarak beton basınç dayanımı tespit edilir. Beton dayanımı hakkında bilgi veren bir metot olsa da tek başına basınç dayanımının belirlenmesi için kullanılmaz. Ancak, […]

Karot Testi

Karot testi, inşaatlarda taze betondan numune alınamadığında durumlarda bitmiş binalarda betonarme karkas sistemin betonun sağlamlığını (mukavemetini) tesbit etmek için yapılmaktadır. Karot makinası yardımı ile silindir şeklinde alınan beton numuneler, deney için kesilerek basınç deneyine tabi tutularak beton sağlamlıkları tespit ediliyor. İşlemler ; Karot numunesi alınmadan önce donatı tarama cihazıyla demir yerleri tespit edilerek demir kesilmesi […]

Riskli Bina Tespiti

Riskli bina tespiti için kanunda bir zorunluluk bulunmamaktadır fakat yapılan değerlendirmeler neticesinde, eski binaların yapım aşamasında mühendislik hizmeti almadığı, standartlara uygun inşaat teknikleri ve malzemeler ile yapılmadığı ve beton kalitesinin düşük olduğu belirlenmiştir. Oturduğu binaların riskli olduğunu düşünen vatandaşların risk tespit yaptırması öncelikle kendi güvenliği ve huzuru açısından uygun olacaktır. Riskli binaların tespiti için Çevre ve […]