Demir Çekme Deneyi


Çekme deneyi nedir, nasıl yapılır?

Şantiyelerden, TS 708 standardına göre her çaptan her 90 tonluk sevkiyata ait 1 takım (3 adet) donatı çeliği numunesi alınır ve tutanağı deneyi talep eden firma elemanı tarafından imzalanır. Numuneler 100 cm. boyunda kesilmiş olarak laborantımıza teslim edilir. Numuneler laboratuarımızda boyutlandırılarak teste tabi tutulur, kütle, akma-çekme dayanımları ve uzama yüzdesi tayin edilerek deney raporu düzenlenir.

Çekme deneyi; malzemelerin mekanik özelliklerini belirlemek amacıyla kullanılan en yaygın test yöntemlerinden biri olarak öne çıkmaktadır. Çekme deneyinde bir malzemenin statik ve yavaş uygulanan bir yüke karşı dayanımı ölçülür. Uygun bir çekme test örneği  test makinesine yerleştirilir ve örneğe kuvvet (yük) uygulanır. Çekme deneyinde malzemedeki uzama miktarı ekstensometre, uygulanan kuvvet (yük) ise yük hücresi kullanılarak ölçülür ve bu ölçülen uzama ve yük değerleri kullanılarak gerilim – gerinim eğrisi  elde edilir. Çekme deneyi ile malzemelerin sünekliği, mukavemeti, ve frijitliği belirlenebilir.

redline