4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu ve bu kanuna ilişkin “Yapı Denetim Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği” gereğince kurulmuş olan laboratuvarımız T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 06.12.2005 tarihinde verdiği 109 no.lu “Laboratuvar İzin Belgesi” çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmektedir.

Ayrıca, beton basınç dayanım deneyi için TSE’nin taşeron laboratuvarı olarak hizmet vermekteyiz.
Laboratuvarımızda, TS EN ISO/IEC 17025 – “Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar” standardına göre oluşturulmuş olan laboratuvar yönetim sistemi uygulanmaktadır.

Firmamız, kuruluşundan itibaren üstlenmiş olduğu sorumluluğun bilinciyle gerçekleştirmekte olduğu muayene ve deneylerde tarafsızlık, doğruluk ve güvenilirliğinden taviz vermeden kalitenin sürekliliğini hedeflemiştir.

Laboratuvarımızın idari ve teknik kadrosunda 2 inşaat mühendisi, 1 makina mühendisi, 3 inşaat teknikeri ve 5 laboratuvar teknisyeni bulunmaktadır.

Buna ilaveten 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” çerçevesinde T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından “Riskli Yapıların Tespiti” ile ilgili lisanslandırılmış kuruluş olarak 13L0388 no.lu “Lisans Belgesi” ile hizmet vermekteyiz.

Bursa’da “Riskli Yapı Tespiti Lisans Belgesi’ni alan ilk laboratuvar kuruluşu olan firmamız Kentsel Dönüşümün her aşamasında çözüm ortaklarımız ile hizmetinizdedir.

RİSKLİ YAPI TESPİT FORMU”NU DOLDURUN EN KISA ZAMANDA SİZE DÖNÜŞ YAPALIM.