Filiz-Bulon Çekme


Bilindiği üzere yoğun olarak bina güçlendirme işlerinde yapılan ve mevcut betona çubuk demir filizinin kimyasal ankraj yolu ile ankre edilmesi işlemine filiz ekme denmektedir.

Donatı çubuğunun betonla aderansı yük aktarımı esnasında büyük önem taşımaktadır. Şantiyede yapılan filiz çekme testinde, ekilen filizin betonla aderansının yeterli olup olmadığı test edilir ve laboratuvarda raporlanır. Bu deney, her çap demir için uygulanabilmektedir. Bu deneyde numune sıklığı filiz sayısının % 10’u olarak öngörülmektedir.

redline